میزبانی سرور

مرکز داده نور با فراهم کردن محیطی منطبق با استانداردهای جهانی، امکان تخصیص فضا برای استقرار سرورهای شما را فراهم کرده است.


 • Co1

 • 180,000

  تومان / ماهیانه/ هر Unit
 • تعداد Unit یک عدد
 • ترافیک ماهیانه 600 گیگابایت
 • برق دو آمپر
 • 2 عدد IP
 • حداقل مدت قرارداد 1 ماه
 • برق و UPS دارد
 • کنترل دما و اطفاء حریق دارد
 • فایروال سخت افزاری دارد
 • مکان: مرکز داده نور
 • هزینه راه اندازی: 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co4

 • 160,000

  تومان / ماهیانه/ هر Unit
 • تعداد Unit چهار عدد
 • ترافیک ماهیانه 1 ترابایت
 • برق دو آمپر
 • 4 عدد IP
 • حداقل مدت قرارداد 1 ماه
 • برق و UPS دارد
 • کنترل دما و اطفاء حریق دارد
 • فایروال سخت افزاری دارد
 • مکان: مرکز داده نور
 • هزینه راه اندازی: 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co6

 • 130,000

  تومان / ماهیانه/ هر Unit
 • تعداد Unit شش عدد
 • ترافیک ماهیانه 2 ترابایت
 • برق دو آمپر
 • 8 عدد IP
 • حداقل مدت قرارداد 3 ماه
 • برق و UPS دارد
 • کنترل دما و اطفاء حریق دارد
 • فایروال سخت افزاری دارد
 • مکان: مرکز داده نور
 • هزینه راه اندازی: 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co20

 • 105,000

  تومان / ماهیانه/ هر Unit
 • تعداد Unit بیست عدد
 • ترافیک ماهیانه 12 ترابایت
 • برق دو آمپر
 • 16 عدد IP
 • حداقل مدت قرارداد 3 ماه
 • برق و UPS دارد
 • کنترل دما و اطفاء حریق دارد
 • فایروال سخت افزاری دارد
 • مکان: مرکز داده نور
 • هزینه راه اندازی: 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co42

 • 100,000

  تومان / ماهیانه/ هر Unit
 • تعداد Unit چهل و دو عدد
 • ترافیک ماهیانه 20 ترابایت
 • برق دو آمپر
 • 32 عدد IP
 • حداقل مدت قرارداد 3 ماه
 • برق و UPS دارد
 • کنترل دما و اطفاء حریق دارد
 • فایروال سخت افزاری دارد
 • مکان: مرکز داده نور
 • هزینه راه اندازی: 100,000 تومان
 • سفارش