میزبانی وب لینوکسی

وبگاه شما روی سرورهای قدرتمند میزبانی می‌‎شود. تأمین امنیت و پشتیبان گیری حرفه‌ای در این سرورها را به عهده ما بگذارید.


 • 250 مگ

 • 70,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • فضا 250 مگابایت
 • 2 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 2 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 5 عدد
 • بانک اطلاعاتی 5 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ورژن PHP 5.3-5.5
 • Web Server Apache2
 • سفارش
 • 500 مگ

 • 129,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • فضا 500 مگابایت
 • 5 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 2 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 10 عدد
 • بانک اطلاعاتی 5 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ورژن PHP 5.3-5.5
 • Web Server Apache2
 • سفارش
 • 1 گیگ

 • 189,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • فضا 1 گیگابایت
 • 10 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 3 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 10 عدد
 • بانک اطلاعاتی 10 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ورژن PHP 5.3-5.5
 • Web Server Apache2
 • سفارش
 • 2.5 گیگ

 • 240,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • فضا 2.5 گیگابایت
 • 20 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 3 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 20 عدد
 • بانک اطلاعاتی 10 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ورژن PHP 5.3-5.5
 • Web Server Apache2
 • سفارش
 • 5 گیگ

 • 320,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • فضا 5 گیگابایت
 • 50 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 5 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 30 عدد
 • بانک اطلاعاتی 15 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ورژن PHP 5.3-5.5
 • Web Server Apache2
 • سفارش

 • 10 گیگ

 • 600,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • فضا 10 گیگابایت
 • 75 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 10 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 50 عدد
 • بانک اطلاعاتی 30 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ورژن PHP 5.3-5.5
 • Web Server Apache2
 • سفارش
 • 20 گیگ

 • 2,300,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • فضا 20 گیگابایت
 • 100 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 20 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 50 عدد
 • بانک اطلاعاتی 30 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ورژن PHP 5.3-5.5
 • Web Server Apache2
 • سفارش