میزبانی وب ویندوز

وبگاه شما روی آخرین نسخه سیستم عامل سرور مایکروسافت با آخرین روزآمدها میزبانی می‌شوند. تأمین امنیت و پشتیبان گیری حرفه‌ای در این سرورها را به عهده ما بگذارید.


 • 250 مگ

 • 130,000

  تومان / سالیانه
 • ویندوز (پلسک)
 • فضا 250 مگابایت
 • 2 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 2 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 5 عدد
 • بانک اطلاعاتی 1 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ویندوز سرور 2012
 • Web Server IIS 8.5
 • سفارش
 • 500 مگ

 • 175,000

  تومان / سالیانه
 • ویندوز (پلسک)
 • فضا 500 مگابایت
 • 5 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 2 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 5 عدد
 • بانک اطلاعاتی 2 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ویندوز سرور 2012
 • Web Server IIS 8.5
 • سفارش
 • 1 گیگ

 • 250,000

  تومان / سالیانه
 • ویندوز (پلسک)
 • فضا 1 گیگابایت
 • 10 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 3 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 10 عدد
 • بانک اطلاعاتی 4 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ویندوز سرور 2012
 • Web Server IIS 8.5
 • سفارش
 • 2.5 گیگ

 • 500,000

  تومان / سالیانه
 • ویندوز (پلسک)
 • فضا 2.5 گیگابایت
 • 20 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 3 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 10 عدد
 • بانک اطلاعاتی 5 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ویندوز سرور 2012
 • Web Server IIS 8.5
 • سفارش
 • 5 گیگ

 • 600,000

  تومان / سالیانه
 • ویندوز (پلسک)
 • فضا 5 گیگابایت
 • 50 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 5 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 15 عدد
 • بانک اطلاعاتی 8 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ویندوز سرور 2012
 • Web Server IIS 8.5
 • سفارش

 • 10 گیگ

 • 1,050,000

  تومان / سالیانه
 • ویندوز (پلسک)
 • فضا 10 گیگابایت
 • 75 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 10 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 30 عدد
 • بانک اطلاعاتی 10 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ویندوز سرور 2012
 • Web Server IIS 8.5
 • سفارش
 • 20 گیگ

 • 2,100,000

  تومان / سالیانه
 • ویندوز (پلسک)
 • فضا 20 گیگابایت
 • 100 گیگابایت ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت 20 عدد
 • تعداد سابدامین نامحدود
 • اکانت ایمیل 50 عدد
 • بانک اطلاعاتی 15 عدد
 • تعداد FTP نامحدود
 • ویندوز سرور 2012
 • Web Server IIS 8.5
 • سفارش