کولوکیشن

Co-location

سرویس اجاره فضا در دیتاسنتر
بعد از ثبت سفارش کارشناسان مرکزداده در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت
بررسی و ثبت سفارش

سرورمجازی

VPS

سرویس ماشین مجازی
بعد از ثبت سفارش کارشناسان مرکزداده در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت
بررسی و ثبت سفارش

اجاره سرور فیزیکی

Dedicated Server

سرویس اجاره سرور اختصاصی
بعد از ثبت سفارش کارشناسان مرکزداده در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت
بررسی و ثبت سفارش

هاست

Web Hosting

سرویس‌هاست ویندوز‌ و لینوکس
بعد از ثبت سفارش کارشناسان مرکزداده در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت
بررسی و ثبت سفارش

سرویس آموزش مجازی

LMS

سرویس آموزش مجازی
بعد از ثبت سفارش کارشناسان مرکزداده در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت
بررسی و ثبت سفارش

ایمیل سازمانی

Email

سرویس ایمیل سازمانی
بعد از ثبت سفارش کارشناسان مرکزداده در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت
بررسی و ثبت سفارش

دامنه

Domain

سرویس ثبت دامنه اینترنتی
بعد از ثبت سفارش کارشناسان مرکزداده در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت
بررسی و ثبت سفارش

سرویس پخش زنده

Live

سرویس پخش زنده
بعد از ثبت سفارش کارشناسان مرکزداده در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت
بررسی و ثبت سفارش
مزایای استفاده از خدمات دیتاسنتر

برخی از مشتریان مرکزداده